10-årsmarkering for Irak-demonstrasjonen

I februar 2003 markerte over 100.000 nordmenn sin motstand mot krigen i Irak. Antikrigsengasjementet var stort og åpnet for bred diskusjon rundt norsk deltakelse i krigen. Knappe ti år etter vedtok norske myndigheter å delta i NATOs out of area-operasjon i Libya våren 2011, uten nevneverdig protest eller debatt blant hverken stortingspolitikere i posisjon eller opposisjon, ei heller blant nordmenn flest. I dagens utgave av Dagsavisen uttaler Hedda B. Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, at det manglende antikrigsengasjementet i stor grad hviler på manglende krigsopposisjon på Stortinget. – Det er bedre å ha antikrigsopposisjonen, SV, i Stortinget enn i regjeringskvartalet, sier Langemyr.

Les reportasjen i Dagsavisen her: Enigheten er en fallitterklæring