Fredshuset offisielt åpnet!

Igår, 1.mars åpnet Fredshuset offisielt med en stor samling av mennesker både fra organisasjonslivet, politikken og øvrig kultur- og samfunnsliv. Daglig leder, Hedda Langemyr holdt åpningsinnlegg til stor applaus, fulgt av PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken, Berit Ås og Shabana Rehman. Musikalske innslag ved Nosizwe Baqwa og Ida Isax Alfstad. Det ble overrukket flere gaver til huset og det var flott stemning. Dette markerte slutten på begynnelsen for en styrka norsk fredsbevegelse.

Les mer på Fredshusets egne hjemmesider: http://fredshuset.no/apnet-fredshuset/