Globaliseringskonferansen 2012

Globaliseringskonferansen arrangeres annenhvert år og er Norge største politiske konferanse målt etter antall deltakere. Globaliseringskonferansen finner sted på Folkets Hus i Oslo mellom 1. og 4. november. Over 50 frivillige organisasjoner arrangerer seminarer, debatter, konserter, workshoper, filmer og strategimøter.

Torsdag 1. november kl. 18.00 starter åpningsmøtet som vil inneholde nasjonale og globale brennpunkt.

Trykk på denne blå linjen for mer informasjon om Globaliseringskonferansen

 Globaliseringskonferansens program