Krig for fred: Nansenseminaret 2012

Vil du delta i Norges mest spennende utenrikspolitiske seminar? Vær rask, det er begrenset med plasser.

14. juni – 15. juni holder Nansen Fredssenter sitt årlige seminar. Denne gangen er temaet Krig for Fred. Meld deg på via www.nansenseminaret.no og gå på seminarets eventside ved å klikke Facebook.

Fremtredende forskere, journalister, filosofer og politikere skal diskutere temaet med utgangspunkt i erfaringene fra Norges engasjement i ulike kriger og konflikter de siste tiårene.

14. juni: deltagere fra bl.a. ICRC, Norwegian Centre for Human Rights, Swedish National Defence College, og the British Armed Forces kommer. Med leder for Nansen Fredssenter, Maria D. Sommardahl som innleder og fasilitator.

15. juni: Bekreftede innledere er bl.a. Janne Haaland Matlary (UiO), Sigrun Slapgaard (NUPI), Kai Eide (UD), Astri Suhrke (CMI), Helge Lurås (SISA) og Asbjørn Eide (SMR). Steinar Bryn og Norunn Grande fra Nansen Fredssenter vil fasilitere disse samtalene.

Pris: 900,- (vanlig) eller 400,- (student) inkluderer overnatting, frokost, middag og 2 lunsjer.