Markering mot norsk eksport av militærutstyr til diktaturer

I dag morges møtte representanter fra 20 ulike organisasjoner og representanter fra alle ungdomsgruppene til stortingspartiene for å markere sin motstand mot norsk eksport av militærutstyr til diktaturer. Blant disse var blant annet Norges Fredsråd, Norges Fredslag, Press, Norges Kristne råd, Changemaker, Amnesty Norge, Fokus og Kirkens Nødhjelp representert.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at det i dag skulle legges frem og debatteres rundt stortingsmeldingen om norsk eksport av krigsmateriell i 2011. I stortingsmeldingen fremkommer det at over 50 land fikk motta norsk krigsmateriell i 2011. Blant disse landene finner vi autoritære regimer som Saudi-Arabia, Qatar, De Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Oman. Ved å eksportere krigsmateriell til disse landene, er Norge med på å styrke disse statenes militære evne til fortsatt undertrykking av egen befolkning. Det er Stortingets ansvar å overse norsk eksportpraksis og regelverk.

Leder av AUF, Eskil Pedersen, har skrevet en kronikk i Dagsavisen, i samarbeid med ledere fra flere ungdomspolitiske partier. I denne kronikken tar de opp problemet med å eksportere krigsmateriell til autoritære og undertrykkende regimet: Stans eksport av krigsutstyr til diktaturer