Seminar – Menneskerettighetenes plass i Grunnloven

Seminar på Voksenåsen, Ullveien 4, Oslo, tirsdag 28. februar 2012 kl. 09.00-16.00

Arr: Voksenåsen i samarbeid med Stortingets Menneskerettighetsutvalg og den norske delegasjon til Nordisk Råd

Stortingets menneskerettighetsutvalg la frem sin redegjørelse overfor Stortinget den 10. januar 2012. Som en oppfølging arrangeres det et åpent møte/seminar på Voksenåsen hvor utvalgets leder Inge Lønning presenterer rapporten. Gen.sekr. i Europarådet Thorbjørn Jagland innleder og det blir innlegg fra bl.a. kommisjonæren for menneskerettigheter Thomas Hammarberg, lagman Anders Eka, hovedsekretær i den svenske Grundlagsutredningen fra 2008, minister Christoffer Taxell, formann i grunnlovskommittén 2009 fra Finland og f.høyesterettsjustitiarius Carsten Smith før en avsluttende debatt med innledning av politikere fra Sverige, Norge og Finland. Se for øvrig vedlagte program.

MR-seminar Voksenåsen 2012

Påmelding til program@voksenaasen.no – oppgi navn, tittel, organisasjon, fakturaadresse (kostnad 500.- inkl. lunsj. )