Nasjonal kampanje for å ta frigjøringsdagen tilbake!

I anledning frigjøringsdagen den 8.mai arrangerer Norges Fredsråd en nasjonal kampanje for å ta frigjøringsdagen tilbake. Vi ønsker at 8. mai igjen skal være en dag for å hedre Norges frigjøring, fremfor fokus på norske veteraners innsats i nyere kriger. 

Den 8. mai skal ha fokus på fred og forsvar, fremfor militært angrep og intervensjon. Dagen bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mellom vår nasjonale frigjøringskamp og vår deltakelse i angrepskriger i andre land. Norges Fredsråd er ikke negative til en veterandag for å markere norske soldaters innsats, men mener denne ikke skal legges på samme dag som Frigjøringsdagen. 

Norges Fredsråd kommer til å arrangere en markering i Oslo den 8.mai 2014 og håper på stor tilslutning. Dersom dere holder til i andre deler av landet oppfordrer vi dere til å arrangere egne markeringer der.

Dette er en viktig markering for den norske fredsbevegelse. Norges Fredsråd håper derfor på å mobilisere og engasjere privatpersoner og organisasjoner over hele landet.

Lik den offiselle facebooken-siden her.