Nansen Fredssenter

Nansen Fredssenter startet i 1995 og har med årene blitt et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid. Senteret holder til på Lillehammer, men har prosjekter i mange områder i verden som Vest-Balkan, Afghanistan, Irak, Kenya, Ukraina, samt lokalt i Norge.

Nansen Fredssenter har mer enn 20 års erfaring med å utforske og utvikle metoder innen dialogarbeid og gjennomføring av dialogprosjekter, og arbeider også med formidling og opplæring innen dialog, konflikthåndtering, kommunikasjon, dialogfasilitering, forsoningsarbeid, sivilsamfunn, og fredsarbeid.

Nansen Dialog startet som et prosjekt på Nansenskolen i etterkant av OL på Lillehammer i 1994. Sarajevo i det tidligere Jugoslavia hadde hatt OL ti år tidligere, og mens OL-flammen brant på Lillehammer raste krigen på Balkan. Dette tente et engasjement for å bidra til interetnisk dialog og økt forståelse og samarbeid under og etter krigene på Balkan, noe som utviklet seg til et omfattende arbeid i mange lokalsamfunn i land på Balkan.

Nansen Fredssenter ble til i 2010 da Nansen Dialog slo seg sammen med Norsk Fredssenter som jobbet mye med Afghanistan og flyktninger i Norge. Nansen Fredssenter støtter og bidrar til utvikling av aktiviteter gjennom samarbeidspartnere som for eksempel opprettelsen av lokale Nansen Dialogsenter i mange land på Balkan.

Kon­takt­info:

Nan­sen Freds­sen­ter
Bjørn­stjerne Bjørn­sonsgt. 2
2609 Lillehammer

E-post: post@peace.no
Tele­fon: 61 25 55 00

Nettside: peace.no