Skill veterandagen fra frigjøringsdagen

Vi kan gjerne ha en veterandag for å markere norske soldaters innsats, men 8.mai bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mellom vår nasjonale frigjøringskamp og vår deltakelse i angrepskriger i andre land. Det er to vidt forskjellige ting.

Siden 1945 har vi feiret 8.mai som vår nasjonale frigjøring fra tysk okkupasjon. Dette har vært til heder for motstandsbevegelsen under krigen, som på ulike måter arbeidet for å få en ende på okkupasjonen, og sikret Norges selvstendighet, fred og frihet.

 

Les Hedda Langemyrs innlegg på Dagsavisens Nye meninger: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread245817/